0517 234 234

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die via ons geautomatiseerd systeem gemaakt zijn.

Boekingen die via een overeenkomst zijn gemaakt worden altijd verzonden met de algemene voorwaarden die op deze overeenkomst van toepassing zijn.

Artikel 1.
Uit artikel 1 van de Algemene voorwaarden BBZ/TCN volgt dat u, als Afnemer, een contract sluit met de Aanbieder, te weten de kamer / het schip dat u inhuurt, cq waarop u één of meer hotelovernachting(en) geboekt heeft.

Artikel 2.
Slaapschepen is agent en bemiddelt bij de totstandkoming van een reservering tussen klant en kamer / schip (Afnemer en Aanbieder).

Artikel 3.
Slaapschepen verstrekt alle informatie die door de kamer / het schip beschikbaar wordt gesteld. Slaapschepen controleert deze informatie, doch is niet aansprakelijk voor de inhoud of mogelijke fouten hiervan, noch voor de verwachting die deze informatie wekt. Extra informatie kan telefonisch of via email bij Slaapschepen of het betreffende schip worden ingewonnen, er kan – indien mogelijk- zelfs vooraf een bezoek aan de kamer / het schip gebracht worden.

Artikel 4.
De door u geboekte reis is geen pakketreis. Indien er eveneens aanvullende diensten voor u zijn gereserveerd, dan is Slaapschepen ook in die gevallen als bemiddelde agent opgetreden. Het staat u in alle gevallen vrij om deze aanvullende diensten zelf elders te reserveren.

Artikel 5.
Overige diensten m.b.t. deze reservering, die u echter later bestelt, vallen eveneens onder deze voorwaarden. In geval van niet (tijdige) betaling van een aanvullende dienst heeft Slaapschepen het recht uw deelname aan de reis te ontzeggen (totdat er betaling plaatsvindt), zonder dat er sprake is van opheffing van uw verplichting tot betaling.

Artikel 6.
Bij Artikel 9.5. van de Algemene Voorwaarden van BBZ/TCN worden ook inbegrepen de verplichtingen van Aanbieder tegenover Slaapschepen m.b.t. aanvullende diensten.

Artikel 7.
Artikel 9.1. en 9.2. van de Algemene Voorwaarden van BBZ/TCN komen te vervallen, tenzij anders vermeld in uw bevestiging.

Artikel 8.
Na ontvangst van uw definitieve reservering (waarbij u akkoord bent gegaan met deze annuleringsvoorwaarden) bent u verplicht het totaalbedrag binnen 5 dagen over te maken op ons bankrekeningnummer NL61 ABNA 055.66.21.158 t.n.v. Slaapschepen. Indien de verschuldigde betaling achterblijft – zonder overleg met Slaapschepen en/of de Aanbieder – zijn wij gerechtigd uw reservering te annuleren en de hut(ten) aan ieder ander te verhuren.

Artikel 8.a
Mocht een schip voor een evenement of festival speciaal worden ingevaren en door weersomstandigheden de haven van bestemming niet kunnen bereiken (harde wind, ijsgang etc.), dan zullen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.Slaapschepen.nl is gerechtigd de boeking dan eenzijdig te annuleren. Slaapschepen.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten voor vervangende accommodatie.

Artikel 9.

Van toepassing op boekingen van losse overnachtingen/overtochten:

Bij annulering van de reservering door de Afnemer zijn de volgende percentages verschuldigd:

Vanaf de boeking tot 2 maanden voor aanvang boeking: 15% van de totaalprijs
Vanaf de boeking tot 1 maand voor aanvang boeking: 25% van de totaalprijs
Vanaf de boeking tot 480 uur voor aanvang boeking: 50% van de totaalprijs
Vanaf de boeking tot 240 uur voor aanvang boeking: 80% van de totaalprijs
Vanaf de boeking tot aanvang boeking: 100% van de totaalprijs

Van toepassing op boekingen van groepsarrangementen*:

Bij annulering van de reservering door de Afnemer zijn de volgende percentages verschuldigd:

Vanaf de boeking tot 6 maanden voor aanvang boeking: 15% van de totaalprijs
Vanaf de boeking tot 5 maanden voor aanvang boeking: 20% van de totaalprijs
Vanaf de boeking tot 4 maanden voor aanvang boeking: 30% van de totaalprijs
Vanaf de boeking tot 3 maanden voor aanvang boeking: 40% van de totaalprijs
Vanaf de boeking tot 2 maanden voor aanvang boeking: 50% van de totaalprijs
Vanaf de boeking tot 1 maand voor aanvang boeking: 75% van de totaalprijs
Vanaf de boeking tot  aanvang boeking: 100% van de totaalprijs

* tenzij  anders aangegeven in beschrijving  arrangement per schip.

Klachtafhandeling:

Artikel 10.2 van de Algemene Voorwaarden van BBZ/TCN is van kracht met de volgende aanvullende procedures:

Indien u een klacht heeft over uw verblijf dient u deze klacht tijdens het verblijf aan de schipper te melden. Indien uw klacht niet naar wens is opgelost, dan dient u uw klacht nog tijdens het verblijf schriftelijk bij de schipper aan te geven en een kopie per mail naar Slaapschepen.nl te sturen.

Indien uw klacht alsnog niet is opgelost, dan dient u binnen 48 uur na thuiskomst uw onderbouwde klacht schriftelijk of per mail aan Slaapschepen te melden. Deze zal dan zorg dragen voor het versturen van de klacht aan het betreffende schip.

Slaapschepen.nl neemt alleen klachten in behandeling indien deze voldoen aan bovenstaande afhandeling.